Binnenkort een sollicitatiegesprek? Vergeet de onschatbare waarde van je eerste indruk niet!

In deze post geef ik je 3 redenen waarom een interviewer zich tijdens een sollicitatiegesprek zo laat leiden door een eerste indruk. Deze post maakt je bewust van het belang van de eerste indruk. Doe je voordeel met deze kennis en maak van elk sollicitatiegesprek een topgesprek! 

Laat me je een verhaal vertellen. Er was eens een ICT-specialist in de Verenigde Staten genaamd Nolan Myers. Myers rondde eind jaren ’90 zijn opleiding Computer Science af. Het solliciteren kon voor hem beginnen. Tijdens een corporate recruitmentdag wist Myers, in een gesprek van slechts enkele minuten, een executive van het bedrijf Tell Me te overtuigen. Tell Me, een van de grondleggers van mobiel internet,  was destijds een grote speler waar elke startende ICT’er wel zou willen werken.

Hoe wist Myers de executive in kwestie te overtuigen?
Volgens de executive van Tell Me deed Myers niets bijzonders ten opzichte van de rest. “It was nothing but a gut feeling and he just said the right stuff”, vertelde de executive naderhand. De executive bleek overtuigd te zijn door niets meer dan de eerste indruk die Myers afgaf.

Waarom is de eerste indruk zo belangrijk in een sollicitatiegesprek? Prent deze 3 redenen in je geheugen voor je een volgend gesprek instapt. Wedden deze feiten je bewuster maken van je eerste indruk, en je zo succesvoller maken in je sollicitatiegesprekken?

 

1. Een interviewer vervangt ‘wie jij bent’ met de eerste indruk die hij van je heeft

Het begrip Fundamental Attribution Error is geïntroduceerd in 1920 door Theodore Newcomb. Newcomb onderzocht in hoeverre je iemands gedrag in verschillende situaties kan voorspellen. Hij deed onderzoek onder basisschoolscholieren: hij onderzocht in hoeverre het gedrag tijdens de les een indicatie is voor het gedrag dat een kind vertoont tijdens de pauze. Stel dat een scholier ontzettend spraakzaam is tijdens de lunch op maandag; is hij dit dan ook tijdens het buitenspelen 2 uur later?

Dit bleek niet het geval. Newcomb constateerde dat we ons verschillend gedragen in verschillende situaties.

Haaks op deze constatering van Newcomb stonden de analyses die de docenten (die de kinderen beter kenden) deden over het gedrag van de kinderen. Docenten zagen namelijk helemaal geen verschil in gedrag in verschillende situaties. Dit terwijl er objectief gezien toch wel degelijk verschil zat in het gedrag van de leerlingen. De tweede constatering van Newcomb was daarom:

> We gaan er ten onrechte vanuit dat mensen dezelfde karaktereigenschappen vertonen in verschillende situaties.

Dit is de essentie van de Fundamental Attribution Error. Wat betekent deze theorie voor jou als sollicitant, en welke takeaways zijn voor jou van belang?

  • Een zwakke, onrustige eerste indruk tijdens je sollicitatiegesprek geeft de interviewer het gevoel dat je onzeker, introvert en misschien wel zenuwachtig bent. De verwachting zal zijn dat je dit ook bent in allerlei situaties op de werkvloer.
  • Een sterke eerste indruk zal de interviewer daarentegen het gevoel geven dat je extrovert en sociaal sterk bent. De verwachting zal zijn dat je dit ook bent op de werkvloer.

Kortom, de eerste indruk die je afgeeft tijdens een sollicitatiegesprek wordt vaak niet gezien als slechts een momentopname van jou als persoon. In plaats daarvan verandert de eerste indruk direct in een totaalplaatje van wie jij bent. Daarmee is het erg lastig om van een incorrecte eerste indruk van wie je bent af te komen.

 

2. Een interviewer probeert zijn eigen eerste indruk te bevestigen

Er is nog een reden waarom een goede eerste indruk essentieel is voor het goed doen verlopen van een sollicitatiegesprek. Robert Rosenthal, een psycholoog die in zijn loopbaan meerdere baanbrekende onderzoeken verrichte, toonde namelijk aan dat je eerste indruk een self-fulfilling prophecy gaat vormen voor een interviewer.

Wat wil dat zeggen? Een interviewer heeft altijd bepaalde verwachtingen hebben waar een sollicitant aan moet voldoen. Heeft de interviewer een goede eerste indruk van je, dan zal de interviewer gedurende het gesprek veel meer dingen uit je gedragingen en hetgeen je zegt, oppikken die aansluiten bij zijn verwachtingen. Met andere woorden:

> Een interviewer zal zijn eerste indruk in de rest van het gesprek voor zichzelf proberen te bevestigen.

Heeft de interviewer een slechte eerste indruk, dan gebeurt er het tegenovergestelde. De interviewer zal veel meer dingen zien die niet aansluiten bij zijn verwachtingen. Wees je er dus bewust van dat de interviewer een slechte eerste indruk dus ook voor zichzelf zal willen bevestigen.

 

3. Een eerste indruk is daadwerkelijk een waardevolle graadmeter

Na al het voorgaande zou je je kunnen afvragen: Hoe betrouwbaar is de eerste indruk? Hoe verstandig is het voor een interviewer om op een eerste indruk af te gaan?

Het antwoord op deze vraag zal je verbazen. Robert Rosenthal, die al eerder in deze post is genoemd, verrichtte in 1968 een onderzoek genaamd het Pygmalion Effect.

Een aantal proefpersonen kreeg de opdracht om lesgevende docenten te beoordelen aan de hand van geluidloze opnames die slechts enkele seconden duurden. De proefpersonen konden de docenten alleen beoordelen aan de hand van lichaamstaal en andere fysieke kwaliteiten. Deze beoordelingen werden vergeleken met de eindejaarsbeoordelingen van de studenten die daadwerkelijk les hadden gehad van de docenten. Het bleek dat beide beoordelingen in grote mate met elkaar overeen kwamen.

Uit het onderzoek bleek het volgende:

> Een beoordeling gevormd aan de hand van een eerste indruk is even waardevol als een uitvoerige evaluatie.

In meerdere onderzoeken werd hetzelfde geconstateerd. Wat betekent dit precies? Dat een eerste indruk een ontzettende waardevolle graadmeter is voor de interviewer. Daarom moet het afgeven van een goede eerste indruk voor jou prioriteit zijn in de voorbereidingen op je gesprek.

 

Conclusie

De eerste indruk heeft een ontzettend grote invloed op de uitkomst van je sollicitatiegesprek. Ten eerste wordt de vraag wie jij bent, door een interviewer ingevuld met de eerste indruk die je afgeeft. Ten tweede bevestigt een interviewer zelf graag de eerste indruk die hij van jou heeft. Dit blijkt niet eens ten onrechte: als derde en laatste punt kan namelijk worden gezegd dat een eerste indruk voor de interviewer een accurate graadmeter is voor de realiteit.

 

Wat moet je met al deze informatie? Heel simpel: maak van de uitkomst van je volgende sollicitatiegesprek een zekerheid! Zorg dat je aangenomen wordt door een meer dan uitstekende eerste indruk af te geven. Hoe je dat aanpakt, lees je in onze post met een aantal toptips over hoe je zelfverzekerd kunt overkomen tijdens een sollicitatiegesprek. Met deze tips maak je altijd een onverwoestbare eerste indruk!

 

handafdruk ypn

View Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *